kkk
blank

Eğitim Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler

KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Onay Metni
6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, iletişim bilgilerimin Kadir Alkan Kuaför tarafından işlenmesine, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşım gerektiren sponsor ve danışman şirketler ile pazarlama amacıyla paylaşılmasına; kişisel veriler ve iletişim bilgilerinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"nda tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve iletişim verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ad ve soyad bilgisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi ve sosyal medya profil bilgileri
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kadir Alkan Kuaför'e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin ve iletişim bilgilerimin Kadir Alkan Kuaför tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve Kadir Alkan Kuaför yönetim kurulunun belirlediği sponsor ve danışman şirketler ile verilerin web sitemizin işleyişini optimize etmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla paylaşılmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.